Hotline: 033.234.0891 – 0979.705.717

Địa chỉ: 215 Đồng Khởi, Thị Trấn Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà